De Bowen Techniek
24 Het holistische karakter van de techniek betekent dat we altijd de mens als geheel behandelen en niet alleen het deel waar de symptomen zich bevinden. Het doel van een Bowen behandeling is het creëren van balans, op fysiek, mentaal, emotioneel en op spiritueel niveau. De mens (met zijn lichaam, geest en ziel) is heel goed in staat zichzelf te herstellen en die balans te hervinden. Bowen schept daarvoor de juiste voorwaarden. Er zijn verschillende mogelijke werkingsmechanismen  binnen de techniek, waarvan hieronder 2 voorbeelden.
x
x
De Fascie en het Piëzo-Electrisch Effect
De fascie is het witte doorzichtige bindweefsel dat zich overal in het lichaam bevindt, onder meer rond en in de spieren. Het heeft een aantal eigenschappen die belangrijk zijn voor het optimaal functioneren van het lichaam. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de fascie die gebruikt wordt door de Bowen-Rol (een techniek binnen de Bowen) is het Piëzo-Electrisch Effect. Dit betekent dat een vorm van energie (druk) wordt omgezet in een andere vorm van energie, in dit geval een electrische stroom. Deze electrische stroom loopt vanuit het drukpunt. Omdat de fascie een doorgaande structuur is in het lichaam, loopt deze stroom in alle richtingen (als de golven in een vijver waar je een steen in hebt gegooid) door het gehele lichaam, hoewel het vaak bewust tussen twee punten wordt gehouden (“stoppers”). De “stoppers” zijn niet absoluut en vaak stroomt de electriciteit gedeeltelijk over de stoppers om via de fascie andere delen van het lichaam te bereiken. Bowen werkt ook via de meridianen, triggerpoints, neurale banen en dermatomen. Dit betekent dat het piëzo-electrisch effect niet alleen direct via de spieren loopt. Als de druk plaats vindt op een specifiek punt, dat bijvoorbeeld correspondeert met een acupunctuurpunt, een triggerpoint, een neurale baan of een dermatoom, dan loopt de electrische stroom via deze banen en zet de herstelmechanismen in werking. Dit is één van de redenen waarom de effectiviteit van de Bowen Rol optimaal is als de specifieke lokatie voor de Rol accuraat is.
x
x
Proprioceptieve feedback
Proprioceptieve Feedback is het neurologische systeem waarbij het centraal zenuwstelsel communiceert met de spieren en de zintuigen om de interne en externe situatie van het lichaam te beoordelen, inclusief de positie van de extremiteiten, de spierspanning en de functie van de interne organen. Omdat de hersenen een enorme hoeveelheid informatie binnen krijgen raakt het centraal zenuwstelsel gewend aan binnenkomende informatie die niet verandert en waarop het zenuwstelsel niet meer reageert. Voor spieren kan dit tot gevolg hebben dat het lichaam ‘vergeet’ dat een spier niet optimaal functioneert (zowel wat betreft de spierspanning in beweging als in rusttoestand) en dus niet langer probeert iets aan de situatie te doen. Bowen activeert de werking van dit systeem op een aantal verschillende manieren, onder meer het Piëzo-Electrisch Effect, de activering van de Golgi-pees lichaampjes en de rekreceptoren. Op die manier verandert de Bowen Rol de informatie die in de hersenen aankomt, zodat de hersenen de spierspanning en lengte kunnen optimaliseren. Dit is één van de redenen waarom de Bowen Rol loodrecht op de richting van de spiervezels plaatsvindt, met comfortabele druk, om zodoende maximale verandering in informatie aan de hersenen te bewerkstelligen.
x
 x
Indicaties

Spier- en gewrichtsaandoeningen waaronder:

   
 • Lage rugpijn
 • Frozen shoulder
 • Nekpijn en whiplash
 • Knieproblemen
 • Varus inversie trauma
 • Carpaal Tunnel Syndroom 
 • RSI   
 • Liesblessures
 • SI problemen
 • Tenniselleboog
 • Kaakgewrichtproblemen
 • Hooikoorts 
 • Hoofdpijn en migraine 
 • Spijsverterings problemen waaronder “spastisch colon”
 • Ademhaling- en longproblemen  waaronder astma
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Borstproblemen
 • Koliek bij baby's 
 • Nierproblemen
 • Lymfedrainage
 • ME en chronische vermoeidheid    
x
De Bowen Techniek kan gedaan worden door lichte kleding heen. Er komen geen ‘harde’ technieken aan te pas, geen high velocity thrusts (manipulaties), geen massage, geen olie, geen diepe langdurige druk of fricties en er wordt geen electrische apparatuur gebruikt. 
V

HOME