Klachtenreglement

Klachtenreglement:

Voor klachten over uw behandeling of over uw behandelaar verwijzen wij u naar het klachtenreglement van BATC alwaar de procedure is beschreven.

https://www.batc.nl/klachtenreglement.pdf