"Ïk werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar lief kregen en een huwelijk aangingen."

Kahlil Gibran

.

De mens staat bloot aan een groot aantal factoren die lichaam en geest behoorlijk onder druk zetten en onze gezondheid bedreigen. Voeding is door schaalvergroting en bodemuitputting verarmd, er worden kleurstoffen, conserveringsmiddelen en andere chemische substanties toegevoegd, groenten en fruit bespoten met pesticiden en vlees, ei, melk en (gekweekte) vis volgestopt met antibiotica en hormonen.

Mensen eten vaak te veel, roken, drinken en doen steeds minder aan lichaamsbeweging. Het milieu is vervuild en elk jaar worden er nieuwe ziekmakende chemische substanties in onze omgeving aangetoond. Het medicijn gebruik neemt toe, we staan bloot aan elektromagnetische straling (huishoudelijke apparaten, televisies, computers, mobiele telefoons, zendmasten, e.d.). Stress op het werk, stress thuis, 1 op de 4 huwelijken eindigt in een echtscheiding, en dagelijks krijgen we via de media de ellende van de wereld te zien of te horen.  

.

Afhankelijk van iemands constitutie en erfelijke belastingen heeft het lichaam op een gegeven moment zijn grens bereikt en wordt ziek. Bij de één begint dit met een griep of longontsteking, bij de ander ontstaat reuma, een hartinfarct of kanker. 

.

Op verschillende niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, en spiritueel krijgt de mens "voeding" binnen om het zelf genezend vermogen in gang te zetten. 

.

Fysiek niveau:

Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn: eten, drinken, ademen, bewegen en rust.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) publiceerde eind jaren negentig een wetenschappelijk rapport over voeding. "We kunnen het risico op kanker met 60-70% verminderen door gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en niet-roken. Wetenschappelijk onderzoek laat de impact zien die voeding en lichaamsbeweging heeft op onze gezondheid. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kanker maar ook voor andere beschavingsziekten. Ook wanneer er geen sprake is van ziekte of overgewicht vormt gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging een belangrijke basis voor de vitaliteit en het lekker-in-je-vel zitten.

.

.

Emotioneel niveau:

Belangrijke voedingsbronnen op emotioneel niveau zijn emoties en achterliggende behoeften.

Er is een onderzoek waarin baby-aapjes op het fysieke niveau alle voeding kregen die ze nodig hadden (eten, drinken, frisse lucht, bewegingsruimte, etc.) maar dit alles werd toegediend door een robot. Meerdere van deze aapjes gingen dood. Ook bij mensen is er wetenschappelijk bewijs dat emotionele verwaarlozing groei achterstand geeft, zowel lichamelijk als geestelijk. Gebrek aan emotionele voeding kan de levenskracht dus in belangrijke mate ondermijnen.

Gelukkig zijn de meeste mensen niet mishandeld of door een robot opgevoed. Toch zijn er mensen die zich op school, op het werk of in hun huwelijk aanhoudend niet gerespecteerd voelen. Onderschat de effecten op de gezondheid hiervan niet.  

.

De belangrijkste voeding op het gevoels- niveau is emotionele warmte en vervulling van je behoeften. Bewustwording van wat je nodig hebt en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden om je behoeften te vervullen is een belangrijke ingang naar gezondheid op het emotioneel niveau.

.

.

Mentaal niveau:

Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn gedachten, overtuigingen/geloof, kennis, informatie creativiteit en wijsheid.

.

Gedachten zijn niet goed of fout, maar gedachten kunnen je ondersteunen of tegenwerken. De meest beperkende overtuiging bij ziekte is: "ik ben ongeneeslijk ziek" of  "ik kan er niks aan doen". Maar ook los van ziekte zijn gedachten als "ik kan het niet" en "het heeft geen zin" niet behulpzaam om vooruit te komen op je levenspad.

Je overtuigingen vormen de oevers waarbinnen je levensstroom zich begeeft. 

Goethe bracht de creatieve kracht van onze gedachten onder woorden: "Wanneer iemand werkelijk gecommitteerd is, komt er een hele serie gebeurtenissen op gang die bijdragen aan het slagen van de intentie." Experimenten uit de kwantumfysica bevestigen ook de scheppende kracht van je gedachten.

.

.

Relationeel niveau:

Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn relaties, man-vrouw (man-man, vrouw-vrouw) dynamiek, communicatie, win-win situaties en groepsenergie. 

Isolatie is een van de grootste martelingen. Wanneer je mensen eenzaam opsluit zijn sommigen instaat binnen enkele maanden zelfmoord te plegen. Niet dat ze chronisch ziek worden, ze willen vrijwillig uit het leven stappen. Bemoedigende woorden van medegevangenen, de cel binnengesmokkelde briefjes, blijken achteraf vaak de "voeding" waardoor deze mensen hun ontberingen wisten te doorstaan.

Er zijn veel mensen die het gevoel hebben er alleen voor te staan in het leven, alleen moeten vechten of mensen die zich vanuit gekwetstheid hebben terug getrokken. Dit ondermijnt de vitaliteit. We hebben elkaar nodig. 

.

.

Op ziel niveau:

Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn het geven en ontvangen van liefde, van betekenis zijn voor elkaar, het ontwikkelen van je talenten en de vervulling van je diepere levensbedoeling.

.

Vroeger werd de Godsdienst geassocieerd met opoffering. Waar het in wezen om gaat is de verbinding op een manier die zowel jou als de ander "beter" maakt.

De sleutel tot gezonde voeding op het spirituele niveau zijn je interesses. Wanneer je doet wat je niet interesseert  voel je je verveeld en verlies je energie. Wanneer je doet wat je interesseert krijg je energie en wordt je enthousiast en geïnspireerd. De betekenis van de woorden enthousiasme en inspiratie is  "van de geest".

Je wordt naar "de grote geest" geleid door middel van je interesses. Het zijn de richtingaanwijzers naar je levenskracht en de openbaring van je diepste bedoeling in dit leven.

.

.

"Niet de arts, maar het lichaam en de geest geneest de ziekte."

Hippocrates.

.

.

.TERUG HOME